ვებანალიზი

ახალი სტრატეგიების დაგეგმვა

ონლაინ რეკლამა

სეგმენტირებული ონლაინ რეკლამა

სოციალური მედია

პოტენციური მომხმარებელთან საუბარი 

საძიებო სისტემa

სამიზნე აუდიტორიასთან პირდაპირი კავშირი

ვებსაიტის შექმნა

დინამიური ვებსაიტის დამზადება და მართვა