ქულების დაგროვება
გაერთე და დააგროვე ქულები
1. როგორ დავაგროვთ ქულები?
  • გაიარეთ რეგისტრაცია ვებგვერდზე;
  • ქულების დაგროვება შესაძლებელია ვებგვერდზე სხვადასხვა აქტოვობის  მიხედვით. მაგ.: გამოკითხვასა და ვიქტორინაში მონაწილეობა, ვიდეოს შეფასება, სასაჩუქრე ბარათის შეძენა.
2. აქტივობა და ქულები
  • მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია დააგროვოს ქულები. 
  • ცალკეული აქტივობა ფასდება სხვადასხვა ქულით ( 2ქ., 4ქ., 6ქ. ...).
  • აქტიურ მომხმარებელს ელოდება სურპიზები. 

    დროთა განმავლობაში "ქულების დაგროვებას" დაემატება სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები

 

3. რა იკრძალება ქულების დაგროვებისას?
  • ქულების დაგროვება სხვადასხვა მანიპულაციით;
  • წესის დარღვევისას მომხმარებელი გაუფრთხილებლად დაიბლოკება სისტემიდან.